KVANTTIHYPNOOSI & TIETOISUUSOHJAUS

Löydä vastaukset itsestä sisältäsi Kvanttihypnoosin ja Tietoisuusohjauksen avulla, yksilövalmennuksina tai pienryhmässä


TIETOISUUS- JA TUNNETYÖSKENTELY ON MUUTTANUT OLEELLISESTI OMAA ELÄMÄÄNI

Suurin oivallukseni tällä elämän mittaisella matkalla on ollut ymmärtää, kuinka meistä jokaisesta löytyy valtava tietopankki, sisäinen ohjaus, joka on mahdollista löytää järkeilevän mielemme takaa. Kun päästämme irti mielen luomasta harhasta vähitellen, purkautuu kehostamme erilaiset tunnelukot ja turhat uskomukset, jotka vaikuttavat taustalla hermoston ja alitajuisen mielen toimintojen kautta.

Tietoisuusohjaus ja Kvanttihypnoosi ovat lempeitä, mutta todella toimia keinoja päästä käsiksi sisimpäämme ja muuttamaan elämäämme hermoston tasolta saakka.

Pidemmissä valmennuksissa näitä tekniikoita voidaan myös yhdistää ja antautua sisäisen viisautemme ohjaukseen.

CHAKRABALANCE-tietoisuusvalmennus

Yogas citta vrtti nirodhah -Jooga on mielen toimintojen pysäyttämistä

Fyysinen kehomme, hermostomme ja alitajuinen mielemme on ohjelmoitu Selviämään hengissä-Aivan kuten kaikilla muillakin eläimillä. Elämän suojeleminen on fyysisen olemuksemme syvin ja vaikuttavin tarpeemme, joka ohjaa toimintaamme jopa huomaamattamme.

Syntyessämme tähän elämäämme fyysisenä olentona, hermostomme on vielä kehittymätön, kuin tyhjä kirja odottamassa omaa tarinaansa.

Kuitenkin heti elämämme alussa, hermosto alkaa muokkautua kokemustemme mukaan ja mielemme luomaan Minä-tarinaa itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Meille muodostuu muistoja, uskomuksia, traumoja ja tunnelukkoja, jotka tallentuvat kermostoomme, kehoomme.

Kaikki tapahtumat elämässä vaikuttava myös hermostoomme ja sieltä alitajuiseen miéleemme.

Ajatukset & mielen toimintojen hiljentäminen

 • Hermostomme on jatkuvasti valppaana ympäristölle, pitääkseen meidät turvassa
 • Aistimme haravoivat ympäröivää maailmaa, etsien mahdollisia uhkatekijöitä
 • Kun aistimme havaitsevat jotakin potentiaalisesti vaarallista, hermostomme sympaattinen osa aktivoituu ja herättää stressireaktion
 • Suurin osa meistä ihmisistä elää jatkuvasti erilaisten stressireaktioiden vallassa.  Stressireaktiot ovat kehon normaal tapa valmistautua mahdolliseen uhkaan.
 • Stressireaktiota seuraa välittömästi toiminta, kehon tuntemukset ja tunteet -aistit terävöityvät entisestään
 • Tunteista ja kehon tuntemuksista muodostuu ajatus
 • Mitä enemmän hermosto on virittyneenä ja stressaantunut, sitä enemme ajatustulvan ympäröiminä
 • Tunne- ja tietoisuusvalmennuksessa pyritään vaikuttamaan mm. omaan kokonaiskäsitykseesn itsestä ja tietoisuudesta, sekä purkamaan hermoston virittyneidyyden kautta muodostuneita turhia ennakkoluuloja, uskomuksia ja mielen luomaa harhaa siitä, kuka minä olen? Mikä minä olen?
 • Tunteiden ja hermoston päälle jääneiden stressireaktioiden purkaminen tapahtuu tuntemalla tunteet, löytämällä turvapaikka omasta kehosta, ymmärtämällä ettemme ole vain omat ajatuksemme, kehollisten harjoitusten avulla.
 • Kun nämä sisäiset "jumitilat ja tukokset" lähtevät harjoittelun avulla purkautumaan. Olo kevenee, ja vähitellen ajatustulva rauhoittuu ja mielen toiminnot hiljenevät -Ajatusten väliin jää tilaa ja hermosto tasapainottuu
 • Mielen puhdistamisharjoitusten avulla pystymme estämään uusien tunnejumien ja uskomusten muodostumista.